Daha iyi bir gelecek için bilim, işbirliği ve değer ortaklığı.

BilimKoop, bilimin süreçlerini, dayanışma ve açık inovasyon kültürünün faydalarını temel alan emek ve doğa eksenli bir değer üretim ağıdır.

BilimKoop bir kooperatiftir. Bilimsel, teknik, tasarımsal araştırma ve geliştirme faaliyetleri üzerinde çalışan insanlar tarafından kurulmuştur.. Her iş, bir iş kolektifi tarafından geliştirilir.

BilimKoop bir sosyal kooperatiftir. Yönetim kurulu üyelerine maaş ve huzur hakkı ödemez. Ortaklarına kâr payı dağıtmaz. Ortakların, ürettikleri değerleri katkıları ölçüsünde paylaştıkları, eşitlikçi bir organizasyondur.

Çözüm ve Servislerimiz

Proje ve ürünleriniz için marka stratejisinden, etki analizine kadar geniş bir yelpazede kapsamlı bir hizmetler bütünü sağlıyoruz
Bir problemle baş etmek, ürün ve servisleri daha iyi hale getirmek için bilgi ve deneyim paylaşımı, hız, güç ve yaratıcılığın anahtarı olabilir.
İnterdisipliner bir yaklaşımla ve kolektif bir bilinçle işletmeler, yerel yönetimler ve kooperatiflerin iş süreçlerini yeniden düşünüyor ve baştan tasarlıyoruz.
Bir mekanın insan ve doğa odaklı olarak düşünülmesi, tasarlanması, projelendirilmesi ve sonuçlandırılması süreçlerini bir açık inovasyon pratiği olarak görüyoruz.
Çevik geliştirme yaklaşımıyla ürün/servis/iş geliştirme süreçlerini hızlandıran, yararlanıcı/müşteriler başta paydaşların aktif katılımını da içeren uygulamalar geliştiriyoruz.
Pazar bir savaş alanı değildir, rekaberlik prensiplerini uygulayanlar için risklerin fırsatlara dönüştüğü ve kat kat büyüdüğü bir ortamdır.
Dijital ve fiziksel ürünler, hizmetler ve insanların sevdikleri deneyimler yaratarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışıyoruz.
Gelecekle ilgili senaryolara ne kadar hakim olursanız olun, değişim ve dönüşüm ile başa çıkmak için çeviklik ve adaptasyon yetisi çok önemli!

Dayanışma ekonomisini ve değer bazlı bir sosyal modeli benimsiyor ve savunuyoruz.

Kolektif Zeka ve İşbirliği

Katılıma izin vermek, teşvik etmek, fikir alışverişini ve iyi fikirlerin seçimini en üst düzeye çıkaran işbirliği yöntemlerini uygulamak.

Öğrenen Bir Organizma

Uyguladığımız sürekli mentorluk modeli ile, üyelerimizi, kolektif yeteneklerimizi, iş kalitemizi ve insani iletişimimizi geliştirmek

Ortak Değerler ve İlkeler

Evrensel kooperatifçilik ilkelerini, tüm mevzuat, ulusal ve uluslararası etik kuralları en üst düzeyde uygulamak

Sürdürülebilir Kalkınma

Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği koruyarak ekosistemin dengesini bozmamak, onarmak ve geliştirmek.