DÖNGÜSEL EKONOMİ VE BİYOEKONOMİLER

"Eğer azaltılamıyor, yeniden kullanılamıyor, onarılamıyor, yeniden inşa edilemiyor, yenilenemiyor, yeniden bitirilemiyor, yeniden satılamıyor ve geri dönüştürülemiyorsa; kısıtlanmalı, yeniden tasarlanmalı ya da ürün olmaktan çıkarılmalıdır."

Pete Seeger

Her üretim süreci başka bir ya da birçok şeyin tüketim süreci aynı zamanda. Bizler dünyamızın kaynaklarını ve dengesini geri döndürülemez boyutlarda tüketiyoruz.

İnterdisipliner bir yaklaşımla ve kolektif bir bilinçle işletmeler, yerel yönetimler ve kooperatiflerin iş süreçlerini yeniden düşünüyor ve baştan tasarlıyoruz. Maliyetlerinizi azaltıyor, yeni gelir kanalları yaratıyor, üretim süreçlerini, elde edilen ürün kalitesini iyileştiriyoruz.