YETENEK KAZANDIRMA PROGRAMLARI

"Elimizde gerçekten bol miktarda bulunan tek kaynak insan potansiyelidir ve bu kaynağı dünyanın sınırlı maddi kaynaklarını tüketme hızından daha hızlı şekilde yiyip bitiriyoruz."

Pëtr Kropotkin

Gelecekle ilgili senaryolara ne kadar hakim olursanız olun, değişim ve dönüşüm ile başa çıkmak için çeviklik ve adaptasyon yetisi çok önemli!

Dijital teknolojilerde yaşanan gelişmeler ve pandemi, iklim krizi gibi küresel krizler nedeniyle endüstrilerin ve pazarın ihtiyaç duyduğu roller ve beceriler yeniden şekilleniyor. Yakın bir gelecekte şu an var olan işlerin büyük çoğunluğunun teknoloji ile dönüşeceği ve çalışanların yeni becerilere ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

Yapılan çok sayıda araştırma da mevcuttaki becerilerle, ihtiyaç duyulan beceriler arasında derin uçurumu gösteriyor. Bu uçurumu azaltmak; geleceğin iş ortamında ihtiyaç duyulacak becerileri öngörmek, geliştirmek ve kurum ya da birey olarak daima güncel kalmakla mümkün.

BilimKoop olarak, ortaklarımızın bireysel deneyim ve birikimlerinden hareketle işletmelere, kooperatiflere, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına beceri geliştirme yolculuklarını daha verimli hale getirmek ve yarının işgücünü bugünden yetiştirmelerine yardımcı olmak için hazırız.