BilimKoop: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi

Daha iyi bir gelecek için bilim ve işbirliği!

BilimKoop, bilim insanlarını ve profesyonelleri sürdürülebilir kalkınmaya ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak üzere bir araya getirerek, sürdürülebilir iş modellerini yaygınlaştırmak ve paydaşlarına fayda sağlamak üzere faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bizler, her disiplinden, bilimsel araştırmacılar, mühendisler, tasarımcılar, akademisyenler ve akademi dışından bilim insanları, teknoloji geliştiricileri, ar-ge’ciler, proje yöneticileri, kurumsal hayatı terketmiş beyaz yakalı profesyoneller, işimizi daha iyi yapmak, yeni bir çalışma ve dayanışma kültürü inşa etmek, yeni bir değer ağı sistemi oluşturmak ve yeni bir “kooperatif modeli” yaratmak amacıyla, kadınlar, erkekler ve her yaştan gençler olarak bir araya geldik.

Kooperatifimiz, kolektif zekayı geliştirerek, yeni ve gelişen dünyadaki, hızlı değişikliklere aynı hızda adapte olan, bilgi ve deneyimleri ortaklaştıran, farklı disiplinlerden insanlarla, her probleme çok hızlı çözüm geliştiren, problemlerin çözümlerini ürüne ve yeni servislere dönüştüren, açıklık kültüründen beslenen, yenilikçi sosyal bir organizma olmak için çalışıyor.

Bilim, bizler için; araç, amaç ve yöntem olarak bir yol gösterici. Bir kooperatif olarak, yaptığımız her işte, bilimin yüzlerce yılda geliştirdiği, işbirliği kültürü, iş yapış biçimleri, merak, dayanışma, ahlak, sabır, cesaret, eleştirellik, süreklilik, liyakat ve insanlık için çalışma gibi kültürel nosyonları ortak ilkeler olarak benimsiyoruz.

Daha iyi bir gelecek için bilim ve işbirliği.

Bu çabamıza ortak olun.