AÇIK İNOVASYON ve DEĞER AĞI OLUŞTURMA

Bir problemle baş etmek, ürün ve servisleri daha iyi hale getirmek için bilgi ve deneyim paylaşımı, hız, güç ve yaratıcılığın anahtarı olabilir.

Herhangi bir teknolojik zorluk veya problem, farklı endüstrilerden, farklı becerilerden yeteneklerin katılımıyla verimli ve daha önce mümkün olmayan şekillerde çözülebilir. Açık İnovasyon yaklaşımının amaca yönelik geçirgen bilgi transferleri bunu mümkün kılar. Açık inovasyon pratikleri daha iyi ürün ve servisler oluşturmakta da uygulanır.

Açık inovasyon ve oluşturduğu değer ağı; bir işletmenin veya sektörlerin acil / ortak sorunlarına hızlı çözüm bulmak, bir ürün veya servisi daha iyi duruma getirmek, itibar ve güven oluşturmak, gelecekte işbirliği yapılabilecek paydaşlara ulaşmak, farklı yetkinliklere sahip potansiyel çalışanlarla ortak değerler çerçevesinde bir araya gelmek gibi pek çok amaca hizmet eder.

Açık inovasyon kavramı yenilikçilik ekosisteminde etkili bir yöntem olarak yıllardır gündemde. İşletmeler ve organizasyonlar katılımcı bir şekilde inovasyon yapma fikrinden heyecan duyuyor, fakat bu heyecanı yeniliğe dönüştürmek bir dizi karmaşık görünen süreci gerektiriyor.

Açık inovasyonun savunucusu ve bu kültürün yaygınlaştırılması için uzun yıllar çaba sarf etmiş insanlarca kurulmuş bir kooperatifiz. Gerek kooperatif içinde, gerekse paydaşlarımız için ürün/servis geliştirme süreçlerinde hackathon, ideathon, makeathon, datathon gibi vb. açık inovasyon pratiklerini etkin bir şekilde kullanıyoruz. Problem ne olursa olsun, çözüme katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden uzmanları oluşturduğumuz açık inovasyon paydaş ağı ile keşfedebilir, probleme/ürüne/servise yönelik süreli çalışma gruplarını hızla oluşturabiliriz.

Açık inovasyonun beraberinde getirdiği potansiyeli birlikte ortaya çıkarmak için biz hazırız.