DÖNGÜSEL EKONOMİ VE BİYOEKONOMİLER

"Eğer azaltılmaz, yeniden kullanılmaz, onarılmaz, yeniden inşa edilmez, yenilenmez, yeniden bitirilmez, yeniden satılmaz, geri dönüştürülmüş ya da oluşturulmuş olmazsa; kısıtlanmalı, yeniden tasarlanmalı ya da ürün olmaktan çıkarılmalıdır."

Pete Seeger

Her üretim süreci başka bir ya da birçok şeyin tüketim süreci aynı zamanda. Bizler dünyamızın kaynaklarını ve dengesini geri döndürülemez boyutlarda tüketiyoruz.

İnterdisipliner bir yaklaşımla ve kolektif bir bilinçle işletmeler, yerel yönetimler ve kooperatiflerin iş süreçlerini yeniden düşünüyor ve baştan tasarlıyoruz. Maliyetlerinizi azaltıyor, yeni gelir kanalları yaratıyor, üretim süreçlerini, elde edilen ürün kalitesini iyileştiriyoruz.